• Hvad er sejt?
  • Hvem bestemmer?
  • Har alle det godt?
  • Har vi gode værdier i klassen?
  • Kan vi gøre det bedre?

 

Respekt for sig selv - og for hinanden

Den vigtigste kompetence i et fællesskab er at kunne udtrykke hvordan man trives. Første forudsætning for at kunne det, er at kunne mærke sig selv og hvordan man har det. Det oplever vi at langt fra alle børn og unge lærer at kunne. Den anden forudsætning er at kunne give udtryk for dette på en måde, så de andre i gruppen forstår det og kan respektere det.

Ingen vælger selv sine klassekammerater

Børn og unge bruger rigtig meget tid med deres klasse og jo bedre de har det, jo bedre fungerer gruppen og des bedre læring og udvikling finder sted.

Men ingen vælger selv sine klassekammerater. Og en klasse udvikler sine egne værdier for hvad der er rigtigt/ forkert, smart/ grimt, sejt/ kikset, osv. Gruppen danner sin egen kultur, som de fleste i gruppen tager for givet. Også selvom alle ikke er enige i eller følger kulturen, oplever de fleste i gruppen alligevel, at kulturen presser dem til at agere på en bestemt måde.

Gruppekulturen har stor betydning for hver enkelt gruppemedlems adfærd, holdninger og trivsel. Personer, der passer ind i kulturen, føler sig oftest rigtig godt tilpas i gruppen. Men for andre kan kulturen få dem til at føle sig udenfor og fremmede.

 

Vores ønske er at gøre børn og unge mere bevidste om de Sociale sammenhænge, Der påvirker dem og deres liv

  • Når børn og unge lærer om kulturelle gruppeprocesser, vil de have større evne til at forstå sig selv og hjælpe sig selv i den position de selv har brug for.
  • Når børn og unge lærer at se sig selv i en social sammenhæng, så bliver livet lettere, fordi de er tættere på nogle aktive, bevidste handlemuligheder ud fra den person de selv er.
  • Det vil generelt skabe en bedre gruppedynamik med større forståelse, accept, respekt og hensyntagen til hinanden i gruppen.

Læs mere om mål og udbytte her...


workshops på skoler fra 2. til 9. klasse

Kort sagt vil vi gerne give børn og unge en større forståelse for grupper og gruppekultur. For deres egen rolle i klassen. Hjælpe dem til at finde deres egne værdier og få ord på dem. Sætte skub i en bevidsthedsproces og skabe en kultur, hvor de kan tage bedre ansvar for sig selv og for gruppen.

Læs mere om hvordan...

 

Den vigtigste kompetence i et fællesskab er at kunne udtrykke hvordan man trives

 

Jesper Juul,
Pædagogisk Relationskompetence